Den­iz­ci Em­ek­li San­d­ığı ile gü­v­en­li lim­an­l­ara var­m­ak

Gem­id­eki her­k­es iç­in sig­or­ta kor­um­ası

.

KBS Denizci Emekli Sandığı denizcilere güvence sunmaktadır. emekli maaşı almaya müstahak olamdan, artık çalışamayacak duruma geldiğinizde sizi koruyabilecek bir sosyal güvence. Bu zor durumlarda dahi KBS Denizci Emekli Sandığı denizcilerin yanındadır. Ve denizcileri güvenli limanlara ulaştırır.

Öncelikle Denizci Emekli Sandığına gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz.

Aşağıdaki uygulamalarda ve açıklamalarda devamlı olarak “Denizci” ve “Gemici” kavramlarını kullandığımızı fark edeceksiniz. Bunlar zamanla gelişen mesleki kavramlara dayanmaktadır ve tipik olarak denizcilikle ilişkilendirilmektedir. Kullanılan “Denizci” ve “Gemici” kavramlarını değer ve cinsiyet açısından nötr olarak dikkate almanızı rica ederiz. Bu kavramlar denizcilik sektöründe çalışan tüm personel gruplarını ilgilendirmektedir.

Ana kon­ul­ar

Bir bak­ış­ta

“Her koşulda gece takayla denize açılmak insan 58 yaşına gelince bunu yapmak artık mümkün olmuyor. Neyse ki Denizci Emekli Sandığı sağ olsun, sigorta konusunda kaygılanmama gerek yok"

Kuzey ve Baltık Denizi’nde çalışmış eski bir kıyı balıkçısı.

Den­iz­ci Em­ek­li San­d­ığı ned­ir ?

Gemide ve denizde çalışmak zor ve yorucudur. İnsanı çok yorar ve sağlığı da zorlar. Her denizci emeklilik zamanına kadar çalışamayabiliyor. Ya sonra ? Sonra KBS Denizci Emekli Sandığı devreye giriyor: KBS, devletten emeklilik aylığı alınana kadar geçici denizci emekli aylığı öder. Bir denizci 56 yaşında işsiz kalırsa ne olur? O zaman da Denizci Emekli Sandığı işsizlik parasına ek olarak mbelirli şartların mevcut olamsı durumunda destek ödemesi yapar. Yani Denizci Emekli Sandığı geçim kaynağındaki boşlukları “doldurur” ve sosyal güvence sunar. Doğrudan denizcilikten emekliliğe geçen gemicilere de Denizci Emekli Sandığı ek ödemeler sunmaktadır.

Denizcilik sorumluluk gerektirir.

KBS Denizci Emekli Sandığı zorunlu bir sigortadır. 1974 yılında Denizcilik Meslek Sigortaları Birliği tarafından kuruldu ve 2009 yılında Almanya Emeklilik Sigortası Kurumu, Knappschaft-Bahn-See’ye dahil edildi.

Denizci Emekli Sandığında kimler sigortalanabilir?

Alman bandıralı gemilerle sefere çıkan tüm gemiciler Denizci Emekli Sandığı'nın özel güvencesinden faydalanır. Kıyı gemicileri ve kıyı balıkçıları da bunlara dahildir. Hepsinin yasal emeklilik sigortası kapsamında sigortalı olmaları ve mesleklerini asıl işleri olarak icra etmeleri gerekir.

Hiz­m­et­l­er

Den­iz­ci Em­ek­li San­d­ığı dan­ış­m­an­l­ık hiz­m­eti size öz­el ve yak­ı­n­ınz­da.

Br­oşür­l­er ve form­l­ar