Navigation und Service


Seemannskasse nedir?

1974 yılından buyana varlığını sürdüren Seemannskasse, Alman gemilerinde çalışan denizcilerin sosyal güvenliklerinin önemli bir parçasıdır. Seemannskasse, yeri Alman Emeklilik Sigortasi Knappschaft-Bahn-See Kurumu içinde hukuken tespit edilmiş olan bir kurumdur.Seemannskasse, denizciler için yasal emeklilik sigortasında belirlenen yaş sınırına ulaşmadan denizcilik mesleğinden ayrılabilme ve belirli koşullar altında yasal haklara göre normal emeklilik beklentisi tutarında geçiş parası alabilme imkânı sunarak Alman sosyal sigorta sistemini tamamlamaktadır.

Bununla Seemannskasse, gemiciliğin normalde yasal emeklilik sigortası tarafından dikkate alınmayan özel talep ve koşullarını göz önünde bulundurmaktadır.
Deniz vasıtalarında emeklilik sigortası yükümlüsü olarak çalışan ve Denizcilik-Meslek Kaza Sigortası tarafından iş kazalarına karşı sigortalanmış tüm denizciler, Seemannskasse'de sigortalıdırlar. Ayrıca emeklilik sigortası yükümlüsü sahil gemicileri ve sahil balıkçıları da Seemannskasse'de sigortalıdırlar.Seemannskasse'de özel sigortalı olmak mümkün değildir. Seemannskasse primleri ilkesel olarak geri ödenmezler. Bu durum, herhangi bir hizmetten / ödenekten yararlanılmaması hâlinde de geçerlidir. Ancak normal yaş sınırına ulaşana kadar bir geçiş parası alınabilmesi için sigorta hakkı koşullarını yerine getiremez durumda olan denizciler, belirli koşullar altında ve başvuru süresine uymaları hâlinde prim yükümlülüğünden muaf tutulurlar.
Kalıcı olarak gemicilikten, açık deniz ve sahil balıkçılığından ayrılan denizciler, talep etmeleri halinde Seemannskasse'den bir geçiş parası alabilirler. Geçiş parası tam çalışamazlık sebebiyle emeklilik veya yaş sebebiyle tam emeklilik hak edilene kadar, yasal emeklilik sigortası hükümlerine göre ödenir.


Geçiş parası, ek süreler ile devletler üstü ve arası hukuka göre ve sigorta hesabının yasal Alman emeklilik sigortasındaki durumuna göre gereken süreler göz önünde bulundurulmaksızın geçiş parasının başlamasıyla birlikte normal bir yaşlılık emeklisi tutarında ödenir.


Seemannskasse'nin görevleri, Alman Emekli Kasası

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Regionaldirektion Hamburg
Millerntorplatz 1
20359 Hamburg

adresinde bulunan çalışanları tarafından yerine getirilmektedir.

www.kbs.de

Son güncelleme: 01.01.2009


Diese Seite:

© Knappschaft-Bahn-See